Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Wie komen in aanmerking?

 

Om in aanmerking te komen voor een cheque, gelden onderstaande regels:

 

Heeft u thuiswonende kinderen tot 18 jaar en een inkomen tot maximaal 120 procent van het wettelijk minimumloon? Dan kunt u voor uw kind een aanvraag indienen. Voor een alleenstaande ouder is voor 2017 de norm maximaal € 1.440,48 netto per maand. Voor een gezin is dit maximaal € 1.600,54 netto per maand. (Bedragen zijn exclusief vakantiegeld)


Heeft u een hoger inkomen dan deze norm? (bijvoorbeeld door inkomen uit arbeid of als z.z.p.'er) maar door hoge lasten en/of schulden een laag netto besteedbaar inkomen? Om dan voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende (maximaal) netto besteedbare bedragen per maand:


- Basisbedrag per huishouden: € 120,00

- Voor elk persoon (kind of volwassene): € 80,00

 

Rekenvoorbeeld: alleenstaande moeder + twee kinderen = € 280,00


Dit zijn bedragen die overblijven nadat rekening is gehouden met de volgende vaste lasten:


Huur, verbruik gas, elektriciteit en water, verzekeringen, premie ziektekosten, aflossing van schulden etc.


Uiteraard moet van al deze kosten een schriftelijk overzicht zijn ingevuld. Op basis van deze gegevens wordt door het intermediair vastgesteld of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Elke aanvrager ontvangt bericht van goedkeuring.

 

 

Extra aandachtspunten:


Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;

 

- Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

- Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt.

- De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.

- De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.

- Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.

- De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.

- Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

 

 

Overzicht vergoedingen Dongeradeel


Hieronder treft u een lijst aan met mogelijke vergoedingen voor uw kind in uw gemeente.

 

Sport

  Contributie (lidmaatschap)

  Attributen (bijvoorbeeld kleding, schoenen of materiaal)

 

Cultuur

  Contributie (lidmaatschap)

  Attributen (bijvoorbeeld kleding, schoenen of materiaal)

 

Zwemles

  A diploma (6 t/m 12 jaar)

 

Verjaardag

  Verjaardagsbox (4 t/m 12 jaar) minimaal 8 weken voor de verjaardag aanvragen!

 

Onderwijs

  Schoolreis/Schoolkamp/Excursie

  Schoolspullenpas € 75,- (alleen Voortgezet Onderwijs/MBO tot 18 jaar)

  Computer

  Vergoeding kosten MBO (inkomenstoets door Leergeld)

 

Overig

  Fiets (vanaf 11 jaar)

  Zomer Zwemabonnement

  Spelweek

  Humanitas activiteiten

Er zijn geen producten in deze categorie.